www.coincorner.se

Google översättning

 

Några utredningar kring OneCoin

Svenska Polisen

[180116] Svenska Polisen inledde ett ärende mot OneCoin efter en anmälan från Lotteriinspektionen i maj 2016 (Brott mot Lotterilagen). Den 16 januari, 2018, lades förundersökningen ned för andra gången. Motivering: "Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

2016-05-06 Förfrågan om ärendets status.
2017-02-06 Förundersökning läggs ned. Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. 
2017-03-17 Begäran om överprövning inkommen från Lotteriinspektionen.
2017-03-20 Förundersökning återupptas.
2018-01-16 Förundersökningen läggs ned (*).

Kontakta företagets pressavdelning.

* Skatteverket och Spelinspektionen är fortfarande av den åsikten att OneCin är ett pyramidspel (kedjebrevspel).


Omfattande utredning initierad av tyska åklagare (*)

[180326] I början av år 2018 översvämmades bulgariska medier med nyheter om ett märkligt fall. Detta stora väsen handlade om en utredning som genomfördes av de bulgariska myndigheterna med deltagande av de tyska åklagarna. Som det visade sig i slutändan - ingen greps, inga åtalspunkter pressades fram och inga bevis på någon olaglig verksamhet hittades, varken i republiken Bulgarien eller i de andra länderna där företaget arbetar. Juridiska rådgivare och advokater som arbetar med målet anger att förfarandet har resulterat i mer än 6 000 sidor av filer plus många dokument, men fram till nu finns inga giltiga bevis, utan endast misstankar om att straffrättsliga lagar brutits. Utredningen utlöstes efter en anonym signal. En av de viktigaste anklagelserna mot OneCoin kryptovaluta är att den inte har en riktig blockchain. Detta motsades emellertid av en speciell rapport, utförd av IT-specialister och på uppdrag av åklagarmyndigheten. Rapporten säger att det totala antalet "deals" är korrekt och det finns inga överträdelser av blockchain-teknikens huvudsakliga principer, vilket är mer än ett fast bevis på förekomsten av blockchain. OneCoin-företrädare har delat med sig att online-plattformen, DealShaker, (den plats där köpmän erbjuder en mängd varor och tjänster) också undersöktes av myndigheterna. Många tjänsteleverantörer kontaktades och de har uttryckt sin tillfredsställelse över plattformen och deras arbete tillsammans med företaget. I slutändan är slutsatsen, efter myndigheternas utredning, följande: De anonyma signalerna mot OneCoin och dess samarbetsföretag av slumpmässiga illvilliga önskare syftar enbart till att skada företagens rykte och avsiktligt få dem till att stänga verksamheten. Företrädare för företaget låter meddela: "Vi har sagt flera gånger innan att OneCoin är det enda kryptobolaget på marknaden med ett centraliserat blockchain-system. Det är säkert att säga att företaget har satt en ny industristandard genom att lagra KYC-information och ställa in användarens säkerhet som högsta prioritet." Läs mer i Nyhetsbrevet 180326. Kontakta företagets pressavdelning.

* Efter flera arresteringar hösten 2018 och våren 2019 assisterar de tyska myndigheterna nu USA. 


FCA i Storbritannien

[170721] Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien har avfört OneCoin från sin varningslista. Varningen har funnits sedan 2016 och publicerats som allmän information (varningen gäller alla slags kryptovalutor och inte OneCoin specifikt). Varningen har nu tagits bort och har bekräftats av myndigheten, FCA. Man kan inte gå vidare, eftersom OneCoin befinner sig i en jurisdiktion utanför UK. Företaget OneCoin har tidigare gjort ett uttalande i ärendet (160929). Kontakta företagets pressavdelning.

* De brittiska myndigheterna assisterar nu USA, som hösten 2018 och våren 2019 arresterat företrädare för företaget OneCoin. Konstantin Ignatov har erkänt 4 punkter och riskerar 90 år. Han har en skriftlig överenskommelse med de amerikanska myndigheterna om att samarbeta fullt ut (eventuellt med strafflindring som följd). Dom faller i början av 2020. Mark Scott, som hjälpt OneCoin att tvätta pengar i ett stort antal skalbolag, åtalades i nov 2019 och riskerar 50 år. Dom faller i början av 2020.

OneCoin - en finansiell revolution!

OneCoin main office Sofia BulgariaBakgrund 

OneCoin startade sin verksamhet den 27 sept 2014 av Dr Ruja Ignatova (grundare). OneCoin (med sitt kopplade nätverk, OneLife Network) är ett nätverksmarknadsföretag. Via IMA12 och nätverksmarknadsföringsmodellen, MLM13, säljer företaget utbildningspaket3. I dessa paket ingår x antal tokens, som företaget efter ett förutbestämt antal splitar utvinner centralt till Onecoin (ONE). IMA är inte anställda, utan anslutna via ett registrerat medlemskap. De flesta medlemmar har rekryterats av andra medlemmar i ett binärt system. Trots att det är gratis att gå med har merparten av medlemmarna köpt utbildningspaket (OneAcademy) via OneCoin-OneLife Network. Rekrytering var inledningsvis mycket vanligt. Detta då rekrytering är provisionsbaserad. Kompensationsplanen är lika för alla och har vissa begränsningar (max-out), men beroende på hur man bygger finns konkret inga begräsningar på hur mycket man kan tjäna. Under årens lopp har många utredningar gjorts, vilket gjort att ett fåtal medlemmar tillkommer. Hösten 2017 valde ägaren, Ruja Ignatova fly sedan hon fått veta att en arresteringsorder utfärdats på henne. Under början 2018 inleddes en omfattande utredning av tyska åklagare tillsammans med bulgarisk polis. Hennes högra hand, Sebastian Greenwood arresterades i Thailand hösten 2018 och flyttades senare till USA. Han är ännu inte åtalad. Mark Scott, en advokat OneCoin använt sig av i USA arresterades ungefär vid samma tidpunkt och blev startskottet för en mycket stor utredning som bara växt. Åtal inleddes i nov 2019 mot honom och befanns skyldig på 2 punkter, penningtvätt och bankbedrägeri. Konstantin Ignatov, yngre bror till Ruja, arresterades i USA den 6 mars 2019. Han erkände sig skyldig till 4 brott under sommaren 2019. Han hjälper nu USA genom en skriftlig överenskommelse. Under hela 2018-2019 har företaget haft stora problem med sin teknik, likvida medel och ett stort antal avhopp från nätverkstoppar, företrädare och personal. Framkom tidigt 2019 att OneCoin aldrig haft en blockkedja. Den ska man nu ta fram, låter den nya "kaptenen" meddela julen 2019, Simon Lee. Sammantaget gör detta att medlemmar slutat promota verksamheten.

Genom sin AML/CFT7 policy säger sig OneCoin följa EU: s aktionsplan mot; penningtvätt, finansiering av kriminell verksamhet, vapen- och droghandel samt terror. (Noteras: Kopplade tll företaget OneCoin finns åtalade personer bl a en advokat, Mark Scott från USA, som hjälpt företaget tvätta pengar (400 miljoner USD). Han befanns skyldig efter sin rättegång i nov 2019 och dom meddelas i feb, 2020 (framflyttat till 26/5, 2020). Konstantin Ignatov arresterades den 6 mars 2019 och erkände 4 brott bl a penningtvätt och bankbedrägeri flera månader senare och framkom under Marks rättegång i början av nov 2019). Spårbarhet sägs finnas av myntet (alla transaktioner ända tillbaka till myntet skapades). KYC4/KYB8 sägs ha implementerats i OneCoins blockkedja (om detta vet vi dock inget idag). Det går många rykten att OneCoin ska ha sålt KYC uppgifter vidare till okända för att dra in pengar man förlorat pga stöld från företrädare samt minskad medlemsrekrytering och därmed paketförsäljning. OneLife Network sägs ha varit det snabbast växande nätverksmarknadsföretaget i världen under en period. OneCoin redovisar aldrig officiell statistik i form av nyckeltal, men under toppåret 2016 tillkom av de utdata man kan se ca 2 miljoner medlemmar. 4 nätverk med totalt 750 000 medlemmar införlivades under detta år. (Notis: Det sägs att OneCoin genom införlivanden köpt alla KYC av tidigare nätverksägare). Sedan 2017 har successsivt intresset svalnat för OneCoin och nätverket har mer än halverats för varje efterföljande år. Ta del av mer statistik.

OneCoin är en centralt utvunnen digital valuta. D v s företaget OneCoin utvinner själva alla mynt åt medlemmarna genom s.k. polletter (tokens). Beroende på vilket paket man köper erhåller man ett förutbestämt antal tokens. Tillkommer ett antal splitar (som ger dubblering av tokens för varje split). Genom att kombinera paket kan fler tokens erhållas. Onecoin har även haft en rad kampanjer som ytterligare gett fler tokens. Utvinning av myntet startade den 19 januari, 2015. Då utvanns 10 000 mynt var 10:e minut (1,44 miljoner varje dag). Utvinning (mining) tog lång tid - ofta 3 till 6 månader - innan medlemmarna fick sina mynt. Ofta hann svårighetsgraden gå upp emellan, vilket gjorde att medlemmar fick mindre antal mynt än förväntat. Onecoin valde att byta blockkedja den 1 okt, 2016. Den utvinner 50 000 mynt varje minut (72 miljoner mynt per dygn). Man aviserade ut detta på ett stort event i London under juni månad samma år. Orsaken sägs dels ha varit att endast medlemmar satt på alla mynt, dels att många mynt låg i mining. Företaget hade inga fler mynt att dela ut, sade man. Man ville bygga ut sitt EKO-system genom att lansera e-handel i början av 2017. Handelsplattformen döptes till DealShaker och lanserade den 16 feb, 2017. Med sitt maximala antal 120 miljarder mynt är tanken att OneCoin ska bli en av världens största reservvalutorMyntets värde är beroende av faktorer som användbarhet, efterfrågan och utbud, säger företaget. Sedan länge vet alla medlemmar att värdet dvs priset på OneCoin inte beror på dessa faktorer, utan sätts internt av företaget själv.

Granskningar och utredningar

Företaget befinner sig i en relativt ny, innovativ bransch, med många aktörer och intressenter på en oreglerad marknad - kryptovaluta och blockkedja teknik - och har naturligt granskats och utretts i flera länder. Vissa påstår ett par hundra (obekräftat). Ett dussintal advokatbyråer gjorde för några år sedan "legal opinions" (juridiska yttranden), där man anger att företaget följer alla internationella lagar och regler. OneCoin gick efter flera års spekulationer ut med att blockkedjan existerar. Detta genom en omfattande utredning inledd på initiativ av tyska åklagare tillsammans med bulgariska myndigheter i början av 2018. Utredningsmaterialet sägs omfatta 3000 sidor + bilagor. Inga oegentligheter hittades, anger OneCoin. Om detta vet ingen, då inget material från utredningen presenterats. Genom flera kanaler och tidigare samarbetspartners till företaget har det framkommit att OneCoin inte har någon blockkedja. Än idag har OneCoin inte presenterat några bevis för blockkedjans existens. Dessutom florerar rykten att personer nära kopplade till OneCoin under hösten 2019 varit i kontakt med ryssar för att "tillverka en ny version av blockkedjan". 

OneCoin vill sätta ny industristandard

Medlemmar hanterar ingen utvinning själva, utan företaget OneCoin utvinner alla mynt. Man säger sig ha högt säkerhetstänk. Man vill bygga långsiktigt genom en stabil utveckling av valutan och med låg volatilitet. OneCoin har angett  att man är det första företaget som implementerat KYC i sin blockkedja. Om detta vet ingen, då ingen transparens finns kring deras teknik. För att möta efterfrågan av myntet ONE (OneCoin) lanserades en helt ny blockkedja den 1 okt, 2016. OneCoin gjorde tidigare månatliga revisioner på sin blockkedja genom en auktoriserad revisor. Dessa redovisades till medlemmarna varje kvartal fram till augusti, 2017. Därefter redovisas inga revisioner längre. Företaget påstår att alla mynt har utvunnits som de ska (konsekvent) och inga mynt har utvunnits vid sidan av blockkedjan. OneCoin har aldrig hackats, anger man. Eftersom ingen kan se blockkedjan, transaktioner eller utvninning kan detta påstående inte säkerställas.

Organisation och struktur

Företaget grundades av Dr Ruja Ignatova, men ägarförhållanden är än idag okända. Företaget startade initialt som ett bolag, Onecoin, men delades i mitten av juni, 2016, upp i tre verksamheter. Varje del drivs i egen regi, men är starkt sammanflätad via företagets EKO-system. Detta omfattar10 "tårbitar" med produkter och tjänster. OneLife Network är nätverket, OneCoin är kryptovalutan, OneAcademy är utbildningsakademien. Man bedriver välgörande ändamål genom OneWorld Foundation. Det sägs finnas ca 150 anställda (dock finns ingen officiell information om organisationen samt ett antal konsulter och rådgivare kopplade till verksamheten. (Notis: Under december månad 2019 framkom att nästan alla anställda sparkats av okänd anledning)Huvudkontoret ligger i Sofia (Bulgarien), där den operativa delen ligger. Banking och finans ligger i Dubai. Man har några lokalkontor t-ex i Hongkong och Latinamerika. Företaget redovisar ingen ägarstruktur, årsredovisningar eller nyckeltal alls. Nya "Management Team Sofia" formades så sent som under våren 2018. Detta då Ruja Ignatova valde fly (via Grekland den 25 okt 2017) efter att en arresteringsorder utfärdats mot henne under hösten 2017 av USA. Efter flera månader utsågs hennes ynge bror, Konstantin Igantov, till företrädare för OneCoin. När han arresterades den 6 mars 2019 utsågs Veselina Valkova att leda verksamheten. Hon satt innan på Compliance. (Notis: När hon valde att hoppa av verksmaheten och starta egen, konkurrerande verksamhet i Estland, styr troligen syskonens Ignatovas mamma, Veska). Flera verksamheter har utlokaliserats. Det sägs att OneCoin skapat 216 skalbolag som man hittat genom olika utredningar. Företaget är inte börsnoterat trots att en IPO påbörjades våren 2017, men stoppades redan hösten 2017 av olika anledningar. (Notis: Inte minst då Ruja Ignatova valde fly p g a en utställd arresteringsorder på henne och som hon fick vetskap om genom hemlig avlyssning av hennes pojkvän, Gilbert Armenta från USA, som påstås ha hjälpt FBI. Hon ska då ha bett brodern, Konstantin Ignatov, boka två biljetter till Österrike och Aten. Hon sägs ha använt ett s.k. "big passport". Därefter slutar spåren). 

Konceptet

Företaget säljer finansiella utbildningar3 via IMA12 och genom distributionsmodellen, MLM13. Medlemmar kan utvinna kryptovalutan Onecoin (ONE) via begärda tokens (en slags polletter) genom köp av utbildningspaket som sedan utvinns till kryptovalutan, Onecoin (ONE). Företaget har tagit fram 16 st utbildningar - 7 st finans, 5 st forex samt 4 lagar och regulationer. De flesta har köpts in från utomstående. OneCoin föddes ur föregångaren Bitcoin. Ruja Ignatova studerade Bitcoin och valde en väg. Man ville ha en mer stabil kryptovaluta med långsiktig och hållbar utveckling och låg volatilitet genom en centralt utvunnen kryptovaluta. Företaget hävdar att man kan göra transaktioner varje minut (*) medan Bitcoin behöver minst 10 minuter upp till flera dagar för en exekverad transaktion. (Notis: En sanning med viss modifikation, då t-ex köpmän får sina mynt vid en exekverad deal på handelsplattformen DealShaker först efter 14 dagar enligt villkoren).

Kryptovalutan Onecoin och företaget OneCoin (obs stavning) är inte likställt med nätverket, OneLife Network. För att sälja in företagets produkter och tjänster används distributionsmodellen, MLM. En modell, som i de flesta är laglig och vedertagen globalt. Några av världens största företag har MLM, som distributionsmodell bl a Tupperware, Herbalife, McKay, Oriflame, Foreverliving m fl. OneCoin har dock av flera länders myndighter ansetts vara en olaglig verksamhet och har utfärdat varningar mo verksamheten. Flera länders myndighter hävdar att OneCoin är ett pyramidspel (kedjebrevspel) eller ponzischema (bla Skatteverket och Spelinspektionen i Sverige). För närvarande finns 493110 existerande kryptovalutor. OneCoin har idag ett värde på 29,95 EUR. Fram till idag har drygt 79 miljarder mynt brutits (~66%)6, vilket i så fall skulle ge Onecoin störst market cap av alla existerande kryptovalutor med sina 2 370 miljarder EUR (Notis: Onecoin är inte publik eller listad på någon börs vilket ska beaktas)

Säkerhet och trygghet

OneCoin har valt en centralt utvunnen kryptovaluta. Företaget utvinner således alla mynt emedan medlemmarna inte äger någon mining-utrustning, utan loggar endast in på sina konton via sitt backoffice. OneCoin har tittat mycket på Bitcoin som är volatil. Man hävdar att Bitcoin är "anonym" medan OneCoin är transparent (Notis: Tolkningsbart då företaget OneCoin inte släpper någon information kring transaktioner eller utvinning i sin påstådda blockkedja). Bitcoin har tidigare dragit till sig kriminella organisationer, drog- och vapenhandel samt finansiering av terror. Bitcoinplattformar har hackats vid flera tillfällen och förorsakat förluster på hundratals miljoner kronor. Tillgångar som inte går att spåra (Notis: genom avsaknad av nycklar) och därför inte kan återföras dess rättmätiga ägare. OneCoin påstår sig inte kan hackas och anger att spårbarhet finns. Säkerhet finns på militär nivå, hävdar företaget (Scrypt). OneCoin anger att man har kryptering i 11 lager (+ x11) medan Bitcoin har 1 lager. Bitcoin har varit publik i över 10 år och ca 70% handel sker i denna i valuta. (Notis: OneCoin är inte publik eller listad på någon börs, vilket ska beaktas i sammanhanget).

EU ställer mycket höga krav på KYC gällande alla slags valutor. OneCoin säger sig ligga långt fram i denna process. Fler och fler anser idag att t-ex Bitcoin inte lämpar sig som betalmedel (för sin volatilitet), utan har blivit mer av en spekulationsvaluta med hög risk. Företaget OneCoin valde att implementera KYC i sin blockkedja (har ej bekräftats) och satte därmed en ny industristandard. OneCoin har spårbarhet (Notis: Varje mynt går att följa ända tillbaka till det skapades anger företaget). Företaget OneCoin påstår att man följer alla internationella lagar och regler i de +190 länder man är verksam i och har trots ett flertal granskningar och utredningar aldrig fällts. Man säger sig följa EU: s aktionsplan mot penningtvätt genom sin AML policy. Genom sin låga volatilitet är OneCoin mycket lämpad som betalmedel, har företaget angett. På Företagets handelsplattform, DealShaker, kan man endast handla med valutorna, OneCoin (ONE) och Euro (EUR) mellan köpman-köpman, köpman-kund och kund-kund. Idag finns knappt 120 00014 registrerade köpmän (Notis: De flesta är dock befintliga medlemmar) och närmare 625 00014 privata handlare (befintliga medlemmar). Andra kvartalet 2018 var planen att OneCoin skulle gå publik och då bli tillgänglig för massmarknaden. I december 2019 har valutan ännu inte blivit tillgänglig för massmarknaden. Rykten går att detta nu ska ske våren 2020.

Utveckling

Fas 1. Uppbyggnad och global expansion. Man hade en mycket stor medlemstillväxt fram till 2016. Därefter har rekrytering halverats för varje år. Idag finns ~3,65 miljoner6 medlemmar. Rekrytering numera av betydelse sker i ett fåtal länder (Asien). 
Fas 2. Användbarhet. Företagets fokus under 2017 var användbarhet. Handelsplattformen DealShaker skapades som ett led i detta. Målet 2018 var 10 miljoner anslutna medlemmar samt 1 miljon anslutna köpmän. Det har man missat med råge.
Fas 3. Att gå publik. Under andra kvartalet, 2018, planerade företaget att göra en IPO. I denna process skulle delarna OneCoin, Xcoinx5 samt DealShaker ingå. Medlemmar skulle ges möjlighet att bli delägare i Företaget (aktieägare) genom sina tidigare (2017) förvärv av OFC11. Dessa skulle lösas in mot aktier. (Notis: IPO stoppades under hösten 2017, men ingen avisering har någonsin skett till medlemmarnas från företagets sida)

Mellan 8 okt (2018) och 7 jan (2019) genomförde OneCoin en ICO(Notis: Den förra skjöts upp p g a utredningar från myndigheter). Tanken var att fånga upp fler intressenter (ej medlemmar), där dessa fick köpa OFC-paket mot fiat valuta (EUR, ETH och BTC). Dessa växlas i 3 steg (mandatory period) in mot Onecoin (ONE). Alla mynt ska senast vara tillgängliga deltagarna den 8 jan, 2020. 

(Notis: Medlemmar har vid två (2) tillfällen, våren och hösten, 2017, kunnat konvertera ONE till OFC med en kurs på 200:1 under en kampanj. Man fick således 200 OFC för 1 ONE (kurs 100:1 för de som inte deltog i någon av de bägge kampanjerna). Medlemmar fick tillbaka sin konverterade mynt mellan mars och juli 2019. Räntan (Notis: För de som konvetrerade via CoinSafe) skulle beräknas separat och konteras vid ett senare tillfälle (Notis: Inget datum fastställt).

Den 8 jan 2019 (efter avslutad ICO) ryktades att återaktivering av den interna valutaplattformen (Xcoinxskulle ske, som legat vilande under IPO-processen. Så blev det inte. IPO ser idag inte längre ut som den kommer genomföras någonsin. Konkret innebär detta att samtliga medlemmar, som konverterade ONE till OFC under 2017, kommer få tillbaka sina ONE mot den kurs man initialt konverterade till och inte dubbelt upp. Ett rykte som florerade ett tag (Notis: Samma kurs har initialt villkorats av företaget). Det har även nämnts att medlemmar kommer kompenseras för ovan nämnda uteblivna IPO med % påslag i ONE samt ränta för de som konverterade genom CoinSafe. Därefter kommer en eventuell exchange dras igång. Av detta har inget blivit av än).

Några milstolpar och händelser

A) 27 sept 2014 - Företaget grundas av Ruja Ignatova.
B) 19 januari 2015 - Utvinning av kryptovalutan OneCoin påbörjas.
C) 11 juni 2016 - OneCoin delas upp i 3 verksamheter; OneLife Network, OneCoin och OneAcademy.
D) 1 oktober 2016 - Ny blockkedja sjösätts: 

• 10 gånger snabbare än den förra och utvinner 50 ggr fler ONE per block.
 Utvinner 50 000 OneCoin varje minut (totalt kommer 120 miljarder2 Onecoin utvinnas).
 Man kan exekvera transaktioner varje minut, dygnet runt, året runt, till hela världen.

E) 16 feb, 2017 - Lansering av handelsplattformen, DealShaker (beta). Betalning sker i valutorna, Onecoin (ONE) och Euro (EUR). Sedan starten i feb 2017 har drygt 60 miljoner deals genomförts med en omsättning på i runda tal 1,8 md EUR (t o m dec 2017). Tjänsten är gratis, men både företaget och dess franchise tar ut provision på alla exekverade deals.
F) 25 okt, 2017. Ruja Ignatova flyr. Hon bokar två flygbiljetter till Österrike och Aten.
G) 8 okt 2018 till 7 jan 2019 - ICO genomförs med en "coin offering" (fund raising).
H) Hösten 2018 (10/9) - 4 nya utbildningspaket lanseras, Lagar och Regulationer kring kryptovaluta.
I) Hösten 2018 (15/11) - Lansering av en ny, förbättrad handelsplattform, Nya DealShaker.
J) En omfattande utredning görs i början av 2018 av tyska åklagare tillsammans med bulgariska myndigheter.
K) Fr o m den 8 jan, 2019 - Konvertering av OFC till Onecoin (ICO) påbörjas. 3 steg. 
L) Mars till juli 2019 - Konvertering tillbaka från OFC till Onecoin görs (medlemmar).
M) 6 mars 2019. Konstantin Ignatov arresteras i USA. Han erkänner senare 4 punkter (max 90 år). Han gör en skriftlig överenskommelse med de amerikanska myndighterna. Dom faller i början av 2020.
N) April 2019. Projektansvarig för Nya DealShaker, Duncan Arthur, kastas ut från OneCoin. Företaget återgår till gamla DealShaker. (Notis: Duncan och hans team startar egen verksamhet, ByCoi).
O) 4 sept 2019. José Gorde, Master Distributor, väljer avsluta sitt uppdrag den (datum).
P) 5 sept 2018. Mark Scott, av OneCoin anlitad amerikansk advokat, arresteras. Han åtalas i början av november 2019 och befinns skyldig på 2 punkter för penningtvätt och bank fraud (max 50 år). Dom faller i feb 2020 (framflyttat till 26/5, 2020).
Q) 5 dec 2019. Veselina Valkova, som tog över företaget OneCoin efter arrestering av Konstantin Ignatov den 6 mars, avslutar sitt uppdrag enligt officiellt utskick. Hon har den 20 nov 2019 registrerat en konkurrerande verksamhet (finansiellt bolag) i Estland tillsamans med Habib Zahid (tidigare Master Distributor för OneCoin och som valde sluta sitt uppdrag under 2019).
R) Under ett möte hösten/julen 2019 i Sofia med ett 50-tal ledare framkom att Veska, syskonen Ignatovas mamma, nu styr verksamheten. Det framkom under dessa möten att man inte fått någon licens och därför inte kan lansera en exchange. Man försöker nu skapa en ny blockkedja. Inledande samtal har gjorts med ryssar via den nya "kaptenen". Ryktas att nästan alla anställda fått sparken av okänd anledning och man söker nu nya.
S) Företagets webbsidor har legat nere. Man skyller på tekniska problem medan det samtidigt framkommit att registratorn, EurID, stoppat dem pga utredning om olaglig verksamhet. Efter flera veckor var de åter upp för att snabbt stängas ned igen. När man väl fått igång dem igen hade alla företaget OneCoins webbsidor fått en phishing varning av Clodflare på sig.

OneCoin - vision och mål

Företagets vision är en kryptovaluta för massmarknaden. Genom företagets EKO-system är tanken att förverkliga detta. Målet är att kunna ansluta ca 1,5 miljard "unbanked people". Företagets ambition är att skapa världens största reservvaluta med sina 120 miljarder utvunna Onecoin. Företaget bedriver välgörande ändamål genom OneWorld Foundation. Motto "together for more".


1 ICO innebär Initial Coin Offering. IPO innebär Initial Public Offering.
2
Förra blockkedjan kunde utvinna 10 000 ONE/ var 10:e minut/ och max 2.1 miljarder ONE.
3 Man köper utbildningspaket via oberoende distributörer (IMA)12.
4 KYC innebär kundkännedom, Know-Your-Customer.
5 Xcoinx är företagets interna börs, som planeras återaktiveras när man "går publik" (tolkningsbart eftersom IPO stoppades hösten 2017) under andra kvartalet, 2018. Flyttades senare fram till den 8 okt, 2018 (ICO genomfördes istället från detta datum och som pågick fram till den 7 jan, 2019). Datum flyttades nu fram till den 8 jan, 2019. Flyttades därefter åter fram (än finns inget datum fastställt och nu går istället ett rykte om våren 2020).
6 Kontrollerat den 14 dec 2019 kl 02:03 (CET)
7 AML innebär Anti-Money-Laundering (antipenningtvätt). CFT betyder Counter Financing of Terrorism och/ eller Combating the Financing of Terrorism (bekämpning av terrorfinansiering).
8 KYB innebär Know-Your-Business
9 20 jan 2015 till 14 jan 2019
10 CoinmarketCap 14 dec 2019
11 OFC innebär Option for Future Certificate
12 IMA innebär Independent Marketing Associate (oberoende distributör)
13 MLM innebär Multi-Level-Marketing (nätverksmarknadsföring)
14 Kontroll gjord den 14 dec 2019

Reviderad 200114| © www.coincorner.se