www.coincorner.se

Viktig information

15 mars. ByCoi byter namn till Unica CoinTM. Spegling från OneCoin/ByCoi genomfördes fram till den 23 mars. Nästa runda är i början av april. Begär dina fria mynt här. OvidEX exchange lanserades den 25 mars och är öppen för registrering. 1 april öppnade hemsidan

6 feb. Ägaren till ByCoi, Duncan Arthur, har utfärdat en 'cease and desist' gentemot Jan-Eric Nyman, ägare till MLM bolaget, eComelize. Här förklarar även Duncan Arthur vilka åtgärder han ämnar vidta. Läs mer


2 jan 2020. Pga obetalda skulder och olovliga överträdelser promotas inte längre eComelize eller OneDealer A/S i Norge. 


1 jan 2019. Flera av OneCoins företrädare har arresterats (hösten 2018 och våren 2019). Samtliga åtal kommer ske i USA.  

Detta innebär att Coincorner.se inte längre promotar verksamheten (OneCoin, OneLife Network, OneAcademy, DealShaker m.m.). Alla som promotar verksamheten är enligt FBI föremål för granskning, vilket konkret även innebär alla medlemmar i OneLife Network.

¤ Ruja Ignatova valde fly undan rättvisan i oktober 2017 och har allt sedan arresteringsordern utställdes på henne hållit sig gömd.

¤ Konstantin Ignatov arresterades i USA den 6 mars, 2019, efter ett rekryteringsmöte. Han har erkänt 4 brott wire fraudconspiracy to commit wire fraudbank fraud och money laundering. Kan innebära ett maximalt straff på 90 år. Konstantin samarbetar nu med de amerikanska myndigheterna. Inget åtal väntas, eftersom han erkänt sina brott. Dom avkunnas troligen efter domen faller mot Mark Scott. Här finns överenskommelsen med de amerikanska myndigheterna som Konstantin Ignatov har signerat.

¤ Mark S Scott (advokat som påstås ha tvättat pengar genom en rad skalbolag åt företaget OneCoin) arresterades 5 sepetember, 2018. Han åtalades i början av nov 2019. Han har befunnits skyldig på 2 punkter och riskerar 50 år. Dom avkunnas 21 feb 2020 (har flyttats till 26 maj, 2020).

¤ Sebastian Greenwood arresterades i Thailand i okt, 2018. Han flyttades senare över till USA och har ännu inte åtalats.

Ett stort antal nätverkare i OneLife Network samt företrädare för företaget Onecoin är föremål för utredning av de amerikanska myndigheterna. Dessa individer har finns på FBI: s lista.

Genom att Konstantin Ignatov nu erkänt att OneCoin är ett bedrägeri innebär detta att verksamheten är olaglig och innebär att ingen bör promota verksamheten längre.

Syfte och mål

OneCoin-OneLife-OneAcademy-DealShaker-OneForex-CoinCloud: Coincorner.se promotar inte verksamheten. 

Annan verksamhet: Sidan informerar om andra verksamheter såsom Wealth Builder (vilande) och ByCoi.

Syfte och mål: Informationskanal inom finans, crypto och trading. Sidan verkar gränsöverskridande. 

Vårt motto: Together for more - på riktigt.

För frågor kontakta oss.

Google Translate

 

Gilla Coincorner.se

Genvägar